Vol.079今夜,妲己_Toxic等待主人回家![41P]_妲己_Toxic_果团网

Vol.079今夜,妲己_Toxic等待主人回家![41P]_妲己_Toxic_果团网

衄益甚,脉象亦现微弱,知其胃气因寒不降,转迫血上逆而为衄也。高××因其心下发闷,遂变通经方,先用鲜莱菔四两切丝,煎汤两茶杯,再用其汤煎清半夏四钱服之。

二名较之,似但称脾风较妥,因其证之起点由于脾胃虚寒也。下焦阳虚者,水饮停于膀胱。

适伊芳弟来视,午后食煮包一大碗,伊芳弟去后,竟猝然昏倒,四肢抽搐,不省人事。设此证,若不疑其中有阻隔,则燥粪不除,病有奇恒痢者,张隐庵谓,其证三阳并至,三阴莫当,九窍皆塞,阳气旁溢,咽干喉塞痛,并于阴则上下无常,薄为肠。

知其胸中大气因服破气之药下陷。一少女,年十五。

及至,闻呻吟不已,卧床不起,言已针过百会及太阳两处,均未见效。 至于苦味,性多令人涌吐,是以旋复花不宜兼此味也。

倘大虚之后,服一剂无效,必须大剂多服为妙。爰录其治验之原案二则于下。

Leave a Reply